Danh sách các card đồ hoạ AMD Mobility Radeon (M500)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon 540 Mobile
Mobility Radeon (M500)
Lexa PCIe 3.0 x8 1100 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 26 tháng 3 2019
AMD Radeon 520 Mobile
Mobility Radeon (M500)
Banks PCIe 3.0 x8 1030 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 18 tháng 4 2017
AMD Radeon 520 Mobile
Mobility Radeon (M500)
Banks PCIe 3.0 x8 1030 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 18 tháng 4 2017
AMD Radeon 535 Mobile
Mobility Radeon (M500)
Polaris 24 PCIe 3.0 x8 730 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 18 tháng 4 2017
AMD Radeon 530 Mobile
Mobility Radeon (M500)
Weston PCIe 3.0 x8 730 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 18 tháng 4 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.