Danh sách các card đồ hoạ AMD Trinity (HD 7000)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 7660D IGP
Trinity (HD 7000)
Devastator IGP 760 MHz System Shared, System Shared, System Shared 2 tháng 10 2012
AMD Radeon HD 7560D IGP
Trinity (HD 7000)
Devastator Lite IGP 760 MHz System Shared, System Shared, System Shared 2 tháng 10 2012
AMD Radeon HD 7540D IGP
Trinity (HD 7000)
Scrapper IGP 760 MHz System Shared, System Shared, System Shared 2 tháng 10 2012
AMD Radeon HD 7480D IGP
Trinity (HD 7000)
Scrapper Lite IGP 720 MHz System Shared, System Shared, System Shared 2 tháng 10 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.