Danh sách các card đồ hoạ AMD Vancouver (HD 6900M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 6970M Mac Edition
Vancouver (HD 6900M)
Blackcomb MXM-B (3.0) 680 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 25 tháng 8 2011
AMD Radeon HD 6990M
Vancouver (HD 6900M)
Blackcomb MXM-B (3.0) 715 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 12 tháng 7 2011
AMD Radeon HD 6990M Rebrand
Vancouver (HD 6900M)
Broadway MXM-B (3.0) 800 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 12 tháng 7 2011
AMD Radeon HD 6950M
Vancouver (HD 6900M)
Blackcomb MXM-B (3.0) 580 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 4 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6970M
Vancouver (HD 6900M)
Blackcomb MXM-B (3.0) 680 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 4 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6970M Rebrand
Vancouver (HD 6900M)
Broadway MXM-B (3.0) 800 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 4 tháng 1 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.