Danh sách các card đồ hoạ AMD Crystal System (R7 M300)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R7 M340
Crystal System (R7 M300)
Opal PCIe 3.0 x8 620 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R7 M350
Crystal System (R7 M300)
Opal PCIe 3.0 x8 725 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R7 M340
Crystal System (R7 M300)
Opal PCIe 3.0 x8 620 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 6 tháng 12 2015
AMD Radeon R7 M365X
Crystal System (R7 M300)
Litho PCIe 3.0 x8 900 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 5 tháng 5 2015
AMD Radeon R7 M370
Crystal System (R7 M300)
Litho PCIe 3.0 x8 900 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 5 tháng 5 2015
AMD Radeon R7 M340
Crystal System (R7 M300)
Meso PCIe 3.0 x8 943 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 5 tháng 5 2015
AMD Radeon R7 M350
Crystal System (R7 M300)
Meso PCIe 3.0 x8 1000 MHz 4 GB, DDR3, 64 bit 5 tháng 5 2015
AMD Radeon R7 M360
Crystal System (R7 M300)
Meso PCIe 3.0 x8 1100 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 5 tháng 5 2015
AMD Radeon R7 M380
Crystal System (R7 M300)
Tropo PCIe 3.0 x16 900 MHz 4 GB, DDR3, 128 bit 5 tháng 5 2015

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.