Danh sách các card đồ hoạ AMD Richland (HD 8000 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 8310G IGP
Richland (HD 8000 Mobile)
Scrapper Lite IGP 424 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 7 2013
AMD Radeon HD 8510G IGP
Richland (HD 8000 Mobile)
Devastator IGP 554 MHz System Shared, System Shared, System Shared 23 tháng 5 2013
AMD Radeon HD 8610G IGP
Richland (HD 8000 Mobile)
Devastator IGP 533 MHz System Shared, System Shared, System Shared 23 tháng 5 2013
AMD Radeon HD 8650G IGP
Richland (HD 8000 Mobile)
Devastator IGP 533 MHz System Shared, System Shared, System Shared 23 tháng 5 2013
AMD Radeon HD 8550G IGP
Richland (HD 8000 Mobile)
Devastator Lite IGP 515 MHz System Shared, System Shared, System Shared 23 tháng 5 2013
AMD Radeon HD 8410G IGP
Richland (HD 8000 Mobile)
Scrapper IGP 450 MHz System Shared, System Shared, System Shared 23 tháng 5 2013
AMD Radeon HD 8450G IGP
Richland (HD 8000 Mobile)
Scrapper IGP 533 MHz System Shared, System Shared, System Shared 23 tháng 5 2013
AMD Radeon HD 8350G IGP
Richland (HD 8000 Mobile)
Scrapper Lite IGP 514 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 3 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.