Danh sách các card đồ hoạ AMD Polaris

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon RX 590 GME
Polaris
Polaris 20 PCIe 3.0 x16 1257 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 9 tháng 3 2020
AMD Radeon 550X
Polaris
Lexa PCIe 3.0 x8 1082 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 27 tháng 3 2019
AMD Radeon RX 560 XT
Polaris
Ellesmere PCIe 3.0 x16 1074 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 13 tháng 3 2019
AMD Radeon RX 550X
Polaris
Lexa PCIe 3.0 x8 1100 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 16 tháng 12 2018
AMD Radeon RX 590
Polaris
Polaris 30 PCIe 3.0 x16 1469 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 15 tháng 11 2018
AMD Radeon RX 580 2048SP
Polaris
Polaris 20 PCIe 3.0 x16 1168 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 15 tháng 10 2018
AMD Radeon RX 580G
Polaris
Polaris 20 PCIe 3.0 x16 1257 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 15 tháng 10 2018
AMD Radeon RX 550X 640SP
Polaris
Baffin PCIe 3.0 x8 1019 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 11 tháng 4 2018
AMD Radeon 550X 640SP
Polaris
Lexa PCIe 3.0 x8 1019 MHz 4 GB, GDDR5, 64 bit 11 tháng 4 2018
AMD Radeon RX 560X
Polaris
Polaris 21 PCIe 3.0 x8 1175 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 11 tháng 4 2018
AMD Radeon RX 560DX
Polaris
Polaris 21 PCIe 3.0 x8 1090 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 11 tháng 4 2018
AMD Radeon RX 570X
Polaris
Polaris 20 PCIe 3.0 x16 1168 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 11 tháng 4 2018
AMD Radeon RX 580X
Polaris
Polaris 20 PCIe 3.0 x16 1257 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 11 tháng 4 2018
AMD Radeon RX 550 512SP
Polaris
Baffin PCIe 3.0 x8 1019 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 10 2017
AMD Radeon RX 550 640SP
Polaris
Baffin PCIe 3.0 x8 1019 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 10 2017
AMD Radeon RX 560 896SP
Polaris
Polaris 21 PCIe 3.0 x8 1090 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 4 tháng 7 2017
AMD Radeon RX 560D
Polaris
Polaris 21 PCIe 3.0 x8 1090 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 4 tháng 7 2017
AMD Radeon RX 550
Polaris
Lexa PCIe 3.0 x8 1100 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 20 tháng 4 2017
AMD Radeon 550
Polaris
Lexa PCIe 3.0 x8 1100 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 20 tháng 4 2017
AMD Radeon RX 580
Polaris
Polaris 20 PCIe 3.0 x16 1257 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 18 tháng 4 2017
AMD Radeon RX 560
Polaris
Polaris 21 PCIe 3.0 x8 1175 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 18 tháng 4 2017
AMD Radeon RX 570
Polaris
Polaris 20 PCIe 3.0 x16 1168 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 18 tháng 4 2017
AMD Radeon RX 580 OEM
Polaris
Ellesmere PCIe 3.0 x16 1120 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 29 tháng 6 2016

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.