Danh sách các card đồ hoạ AMD FirePro Multi-View

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD FirePro 2270
FirePro Multi-View
Cedar PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 31 tháng 1 2011
AMD FirePro 2270 PCIe x1
FirePro Multi-View
Cedar PCIe 2.0 x1 600 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 31 tháng 1 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.