Danh sách các card đồ hoạ AMD Embedded (9000)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon E9390 PCIe
Embedded (9000)
Ellesmere PCIe 3.0 x16 713 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 15 tháng 10 2019
AMD Radeon E9560 PCIe
Embedded (9000)
Ellesmere PCIe 3.0 x16 1120 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 15 tháng 10 2019
AMD Radeon E9171 MCM
Embedded (9000)
Lexa PCIe 3.0 x8 1124 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 3 tháng 10 2017
AMD Radeon E9172 MXM
Embedded (9000)
Lexa MXM-A (3.0) 1124 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 3 tháng 10 2017
AMD Radeon E9173 PCIe
Embedded (9000)
Lexa PCIe 3.0 x8 1124 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 3 tháng 10 2017
AMD Radeon E9174 MXM
Embedded (9000)
Lexa MXM-A (3.0) 1124 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 3 tháng 10 2017
AMD Radeon E9175 PCIe
Embedded (9000)
Lexa PCIe 3.0 x8 1124 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 3 tháng 10 2017
AMD Radeon E9260 MXM
Embedded (9000)
Baffin MXM-A (3.0) 1090 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 27 tháng 9 2016
AMD Radeon E9260 PCIe
Embedded (9000)
Baffin PCIe 3.0 x8 1090 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 27 tháng 9 2016
AMD Radeon E9550 MXM
Embedded (9000)
Ellesmere MXM-B (3.0) 1120 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 27 tháng 9 2016

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.