Danh sách các card đồ hoạ AMD London (HD 7600M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 7690M XT
London (HD 7600M)
Thames PCIe 2.0 x16 725 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 7 tháng 1 2013
AMD Radeon HD 7670M Rebrand
London (HD 7600M)
Whistler PCIe 2.0 x16 600 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 1 tháng 7 2012
AMD Radeon HD 7650M Rebrand
London (HD 7600M)
Whistler PCIe 2.0 x16 485 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 28 tháng 3 2012
AMD Radeon HD 7670M
London (HD 7600M)
Thames PCIe 2.0 x16 600 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 17 tháng 2 2012
AMD Radeon HD 7630M
London (HD 7600M)
Thames PCIe 2.0 x16 450 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7650M
London (HD 7600M)
Thames PCIe 2.0 x16 450 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7610M
London (HD 7600M)
Whistler PCIe 2.0 x16 450 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7690M Rebrand
London (HD 7600M)
Whistler PCIe 2.0 x16 600 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7690M XT Rebrand
London (HD 7600M)
Whistler PCIe 2.0 x16 725 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 4 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7690M
London (HD 7600M)
Thames MXM-A (3.0) 725 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 25 tháng 12 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.