Danh sách các card đồ hoạ AMD Radeon Pro Mac (Navi Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Pro 5600M
Radeon Pro Mac (Navi Mobile)
Navi 12 PCIe 4.0 x16 1000 MHz 8 GB, HBM2, 2048 bit 15 tháng 6 2020
AMD Radeon Pro 5300M
Radeon Pro Mac (Navi Mobile)
Navi 14 PCIe 4.0 x8 1000 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 13 tháng 11 2019
AMD Radeon Pro 5500M
Radeon Pro Mac (Navi Mobile)
Navi 14 PCIe 4.0 x8 1000 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 13 tháng 11 2019

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.