Danh sách các card đồ hoạ AMD Radeon Pro Mac (Vega Series)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Pro Vega 48
Radeon Pro Mac (Vega Series)
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1200 MHz 8 GB, HBM2, 2048 bit 19 tháng 3 2019
AMD Radeon Pro Vega 64X
Radeon Pro Mac (Vega Series)
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1250 MHz 16 GB, HBM2, 2048 bit 19 tháng 3 2019
AMD Radeon Pro Vega 16
Radeon Pro Mac (Vega Series)
Vega 12 PCIe 3.0 x16 815 MHz 4 GB, HBM2, 1024 bit 14 tháng 11 2018
AMD Radeon Pro Vega 20
Radeon Pro Mac (Vega Series)
Vega 12 PCIe 3.0 x16 815 MHz 4 GB, HBM2, 1024 bit 14 tháng 11 2018
AMD Radeon Pro Vega 56
Radeon Pro Mac (Vega Series)
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1138 MHz 8 GB, HBM2, 2048 bit 14 tháng 8 2017
AMD Radeon Pro Vega 64
Radeon Pro Mac (Vega Series)
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1250 MHz 16 GB, HBM2, 2048 bit 27 tháng 6 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.