Danh sách các card đồ hoạ AMD FirePro (Mx100)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD FirePro M4100
FirePro Mobile (Mx100)
Mars PCIe 3.0 x8 670 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 16 tháng 10 2013
AMD FirePro M4150
FirePro Mobile (Mx100)
Opal PCIe 3.0 x8 715 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 16 tháng 10 2013
AMD FirePro M6100
FirePro Mobile (Mx100)
Saturn MXM-B (3.0) 1075 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 16 tháng 10 2013
AMD FirePro M5100
FirePro Mobile (Mx100)
Venus MXM-A (3.0) 725 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 16 tháng 10 2013
AMD FirePro M3100
FirePro Mobile (Mx100)
Mars PCIe 3.0 x8 650 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 16 tháng 7 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.