Danh sách các card đồ hoạ AMD Renoir (Vega Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Graphics 512SP
Renoir (Vega Mobile)
Renoir IGP 400 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 3 2020
AMD Radeon Graphics 320SP
Renoir (Vega Mobile)
Renoir IGP 400 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 1 2020
AMD Radeon Graphics 384SP
Renoir (Vega Mobile)
Renoir IGP 400 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 1 2020
AMD Radeon Graphics 448SP
Renoir (Vega Mobile)
Renoir IGP 400 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 1 2020
AMD Radeon Graphics 448SP
Renoir (Vega Mobile)
Renoir IGP 400 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 1 2020
AMD Radeon Graphics 512SP
Renoir (Vega Mobile)
Renoir IGP 400 MHz System Shared, System Shared, System Shared 24 tháng 9 2023

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.