Danh sách các card đồ hoạ AMD Arctic Islands

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon RX 460 1024SP
Arctic Islands
Baffin PCIe 3.0 x8 1090 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 17 tháng 1 2017
AMD Radeon RX 470D
Arctic Islands
Ellesmere PCIe 3.0 x16 926 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 21 tháng 10 2016
AMD Radeon RX 460
Arctic Islands
Baffin PCIe 3.0 x8 1090 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 8 tháng 8 2016
AMD Radeon RX 470
Arctic Islands
Ellesmere PCIe 3.0 x16 926 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 4 tháng 8 2016
AMD Radeon R7 450 OEM
Arctic Islands
Cape Verde PCIe 3.0 x16 925 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 30 tháng 6 2016
AMD Radeon R5 435 OEM
Arctic Islands
Hainan PCIe 3.0 x8 1030 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 30 tháng 6 2016
AMD Radeon R5 430 OEM
Arctic Islands
Oland PCIe 3.0 x8 730 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 30 tháng 6 2016
AMD Radeon R7 430 OEM
Arctic Islands
Oland PCIe 3.0 x8 730 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 30 tháng 6 2016
AMD Radeon R7 435 OEM
Arctic Islands
Oland PCIe 3.0 x8 920 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 30 tháng 6 2016
AMD Radeon RX 455 OEM
Arctic Islands
Tobago PCIe 3.0 x16 1050 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 30 tháng 6 2016
AMD Radeon RX 480
Arctic Islands
Ellesmere PCIe 3.0 x16 1120 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 29 tháng 6 2016

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.