Danh sách các card đồ hoạ AMD Vancouver (HD 6700M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 6750M Mac Edition
Vancouver (HD 6700M)
Whistler MXM-A (3.0) 598 MHz 512 MB, GDDR5, 128 bit 18 tháng 4 2011
AMD Radeon HD 6770M Mac Edition
Vancouver (HD 6700M)
Whistler MXM-A (3.0) 725 MHz 512 MB, GDDR5, 128 bit 28 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6730M
Vancouver (HD 6700M)
Whistler MXM-A (3.0) 725 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 4 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6750M
Vancouver (HD 6700M)
Whistler MXM-A (3.0) 600 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 4 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6770M
Vancouver (HD 6700M)
Whistler MXM-A (3.0) 725 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 4 tháng 1 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.