Danh sách các card đồ hoạ AMD Crystal System (Rx M200)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R6 M255DX
Crystal System (Rx M200)
Topaz IGP 925 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 10 2014
AMD Radeon R7 M260DX
Crystal System (Rx M200)
Topaz IGP 925 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 10 2014
AMD Radeon R7 M265DX
Crystal System (Rx M200)
Topaz IGP 925 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 10 2014
AMD Radeon R7 M265DX
Crystal System (Rx M200)
Topaz IGP 900 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 6 2014
AMD Radeon R7 M270DX
Crystal System (Rx M200)
Topaz IGP 900 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 6 2014
AMD Radeon R6 M255DX
Crystal System (Rx M200)
Jet IGP 780 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 1 2014
AMD Radeon R7 M260DX
Crystal System (Rx M200)
Jet IGP 780 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 1 2014
AMD Radeon R7 M260DX
Crystal System (Rx M200)
Jet IGP 955 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 1 2014
AMD Radeon R7 M265DX
Crystal System (Rx M200)
Jet IGP 780 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 1 2014
AMD Radeon R7 M270DX
Crystal System (Rx M200)
Jet IGP 780 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 1 2014

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.