Danh sách các card đồ hoạ AMD Wrestler (HD 7000 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 7290 IGP
Wrestler (HD 7000 Mobile)
Loveland IGP 276 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 6 2012
AMD Radeon HD 7310 IGP
Wrestler (HD 7000 Mobile)
Loveland IGP 500 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 6 2012
AMD Radeon HD 7340 IGP
Wrestler (HD 7000 Mobile)
Loveland IGP 523 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 6 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.