Danh sách các card đồ hoạ AMD Mobility Radeon (RX M400)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon RX 460 Mobile
Mobility Radeon (RX M400)
Baffin MXM-B (3.0) 1000 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 8 tháng 8 2016
AMD Radeon RX 470 Mobile
Mobility Radeon (RX M400)
Ellesmere MXM-B (3.0) 926 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 4 tháng 8 2016
AMD Radeon RX 480 Mobile
Mobility Radeon (RX M400)
Ellesmere MXM-B (3.0) 1000 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 4 tháng 8 2016

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.