Danh sách các card đồ hoạ AMD Picasso (Vega)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Vega 3 Embedded
Picasso (Vega)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 8 2020
AMD Radeon Vega 3 Embedded
Picasso (Vega)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 8 2020
AMD Radeon Vega 3
Picasso (Vega)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 20 tháng 11 2019
AMD Radeon Vega 11
Picasso (Vega)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 30 tháng 9 2019
AMD Radeon RX Vega 11
Picasso (Vega)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 7 2019
AMD Radeon Vega 8
Picasso (Vega)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 7 2019

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.