Danh sách các card đồ hoạ AMD Vancouver (HD 6300M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 6330M
Vancouver (HD 6300M)
Robson PCIe 2.0 x16 500 MHz 1024 MB, GDDR3, 64 bit 26 tháng 11 2010
AMD Radeon HD 6350M
Vancouver (HD 6300M)
Robson PCIe 2.0 x16 500 MHz 1024 MB, GDDR3, 64 bit 26 tháng 11 2010
AMD Radeon HD 6370M
Vancouver (HD 6300M)
Robson PCIe 2.0 x16 750 MHz 1024 MB, GDDR3, 64 bit 26 tháng 11 2010

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.