Danh sách các card đồ hoạ AMD Mobility Radeon (RX M500)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon RX 570 Mobile
Mobility Radeon (RX M500)
Ellesmere MXM-B (3.0) 926 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 10 tháng 12 2017
AMD Radeon RX 540 Mobile
Mobility Radeon (RX M500)
Lexa PCIe 3.0 x8 1124 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 11 tháng 11 2017
AMD Radeon RX 550 Mobile
Mobility Radeon (RX M500)
Lexa PCIe 3.0 x8 1100 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 2 tháng 7 2017
AMD Radeon RX 580 Mobile
Mobility Radeon (RX M500)
Polaris 20 MXM-B (3.0) 1000 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 18 tháng 4 2017
AMD Radeon RX 560 Mobile
Mobility Radeon (RX M500)
Baffin MXM-B (3.0) 1090 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 5 tháng 1 2017
AMD Radeon RX 560 Mobile
Mobility Radeon (RX M500)
Baffin MXM-B (3.0) 1000 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 5 tháng 1 2017
AMD Radeon RX 560 Mobile
Mobility Radeon (RX M500)
Baffin MXM-B (3.0) 784 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 5 tháng 1 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.