Danh sách các card đồ hoạ AMD Crystal System (R5 M300)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R5 M335
Crystal System (R5 M300)
Exo PCIe 3.0 x8 1070 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 21 tháng 10 2015
AMD Radeon R5 M330
Crystal System (R5 M300)
Exo PCIe 3.0 x8 955 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 5 tháng 5 2015
AMD Radeon R5 M320
Crystal System (R5 M300)
Jet PCIe 3.0 x8 780 MHz 4 GB, DDR3, 64 bit 5 tháng 5 2015
AMD Radeon R5 M315
Crystal System (R5 M300)
Meso PCIe 3.0 x8 970 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 5 tháng 5 2015

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.