Danh sách các card đồ hoạ AMD Solar System (HD 8800M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 8830M
Solar System (HD 8800M)
Venus PCIe 3.0 x16 575 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 1 tháng 4 2013
AMD Radeon HD 8850M
Solar System (HD 8800M)
Venus PCIe 3.0 x16 575 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 1 tháng 4 2013
AMD Radeon HD 8870M
Solar System (HD 8800M)
Venus PCIe 3.0 x16 725 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 4 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.