Danh sách các card đồ hoạ AMD Radeon Pro (WX x200 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Pro WX 3200 Mobile
Radeon Pro Mobile (WX x200)
Polaris 23 PCIe 3.0 x8 1082 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 2 tháng 7 2019

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.