Danh sách các card đồ hoạ AMD Vancouver (HD 6500M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 6570M
Vancouver (HD 6500M)
Whistler MXM-A (3.0) 600 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 25 tháng 4 2011
AMD Radeon HD 6530M
Vancouver (HD 6500M)
Capilano MXM-II 450 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 26 tháng 11 2010
AMD Radeon HD 6550M
Vancouver (HD 6500M)
Capilano MXM-II 600 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 26 tháng 11 2010
AMD Radeon HD 6570M
Vancouver (HD 6500M)
Capilano MXM-II 650 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 26 tháng 11 2010
AMD Radeon HD 6550M
Vancouver (HD 6500M)
Lexington MXM-II 600 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 26 tháng 11 2010
AMD Radeon HD 6570M Mac Edition
Vancouver (HD 6500M)
Capilano MXM-II 600 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 28 tháng 10 2009

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.