Danh sách các card đồ hoạ AMD Solar System (HD 8700M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 8730M
Solar System (HD 8700M)
Mars PCIe 3.0 x8 650 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 1 tháng 4 2013
AMD Radeon HD 8770M
Solar System (HD 8700M)
Mars PCIe 3.0 x8 775 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 4 2013
AMD Radeon HD 8790M
Solar System (HD 8700M)
Mars MXM-A (3.0) 850 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 4 2013
AMD Radeon HD 8750M
Solar System (HD 8700M)
Mars PCIe 3.0 x8 620 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 26 tháng 2 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.