Danh sách các card đồ hoạ AMD Radeon Pro

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Pro V620
Radeon Pro
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1825 MHz 32 GB, GDDR6, 256 bit 4 tháng 11 2021
AMD Radeon Pro W6600
Radeon Pro
Navi 23 PCIe 4.0 x16 2331 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 8 tháng 6 2021
AMD Radeon Pro W6800
Radeon Pro
Navi 21 PCIe 4.0 x16 2075 MHz 32 GB, GDDR6, 256 bit 8 tháng 6 2021
AMD Radeon Pro V520
Radeon Pro
Navi 12 PCIe 4.0 x16 1000 MHz 8 GB, HBM2, 2048 bit 1 tháng 12 2020
AMD Radeon Pro VII
Radeon Pro
Vega 20 PCIe 4.0 x16 1400 MHz 16 GB, HBM2, 4096 bit 13 tháng 5 2020
AMD Radeon Pro W5500
Radeon Pro
Navi 14 PCIe 4.0 x8 1744 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 10 tháng 2 2020
AMD Radeon Pro W5700
Radeon Pro
Navi 10 PCIe 4.0 x16 1400 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 19 tháng 11 2019
AMD Radeon Pro WX 3200
Radeon Pro
Polaris 23 PCIe 3.0 x8 1295 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 2 tháng 7 2019
AMD Radeon Pro V340
Radeon Pro
Vega 10 PCIe 3.0 x16 852 MHz 16 GB, HBM2, 2048 bit 26 tháng 8 2018
AMD Radeon Pro WX 8200
Radeon Pro
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1200 MHz 8 GB, HBM2, 2048 bit 13 tháng 8 2018
AMD Radeon Pro WX 8100
Radeon Pro
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1200 MHz 8 GB, HBM2, 2048 bit 3 tháng 12 2017
AMD Radeon Pro SSG
Radeon Pro
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1440 MHz 16 GB, HBM2, 2048 bit 8 tháng 8 2017
AMD Radeon Vega Frontier Edition Watercooled
Radeon Pro
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1382 MHz 16 GB, HBM2, 2048 bit 13 tháng 7 2017
AMD Radeon Pro WX 9100
Radeon Pro
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1200 MHz 16 GB, HBM2, 2048 bit 10 tháng 7 2017
AMD Radeon Pro V320
Radeon Pro
Vega 10 PCIe 3.0 x16 852 MHz 16 GB, HBM2, 2048 bit 29 tháng 6 2017
AMD Radeon Vega Frontier Edition
Radeon Pro
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1382 MHz 16 GB, HBM2, 2048 bit 27 tháng 6 2017
AMD Radeon Pro WX 3100
Radeon Pro
Lexa PCIe 3.0 x8 925 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 12 tháng 6 2017
AMD Radeon Pro WX 2100
Radeon Pro
Lexa PCIe 3.0 x8 925 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 4 tháng 6 2017
AMD Radeon Pro Duo Polaris
Radeon Pro
Ellesmere PCIe 3.0 x16 1243 MHz 16 GB, GDDR5, 256 bit 24 tháng 4 2017
AMD Radeon Pro WX 5100
Radeon Pro
Ellesmere PCIe 3.0 x16 713 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 18 tháng 11 2016
AMD Radeon Pro WX 7100
Radeon Pro
Ellesmere PCIe 3.0 x16 1188 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 10 tháng 11 2016
AMD Radeon Pro WX 4100
Radeon Pro
Baffin PCIe 3.0 x8 1125 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 10 tháng 11 2016
AMD Radeon Pro Duo
Radeon Pro
Capsaicin PCIe 3.0 x16 1000 MHz 4 GB, HBM, 4096 bit 26 tháng 4 2016
AMD Radeon Pro V5300X
Radeon Pro
Baffin PCIe 3.0 x8 1125 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 12 2023
AMD Radeon Pro V7350X2
Radeon Pro
Ellesmere PCIe 3.0 x16 1188 MHz 16 GB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 12 2023
AMD Radeon Pro V7300X
Radeon Pro
Ellesmere PCIe 3.0 x16 1188 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 12 2023
AMD Radeon Pro W6900X
Radeon Pro
Navi 21 PCIe 4.0 x16 2075 MHz 32 GB, GDDR6, 256 bit 1 tháng 12 2023

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.