Danh sách các card đồ hoạ AMD Navi

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon RX 5300
Navi
Navi 14 PCIe 4.0 x8 1327 MHz 3 GB, GDDR6, 96 bit 28 tháng 5 2020
AMD Radeon RX 5300
Navi
Navi 14 PCIe 4.0 x8 1327 MHz 3 GB, GDDR6, 96 bit 28 tháng 5 2020
AMD Radeon RX 5600 OEM
Navi
Navi 10 PCIe 4.0 x16 1130 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 21 tháng 1 2020
AMD Radeon RX 5600 XT
Navi
Navi 10 PCIe 4.0 x16 1130 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 21 tháng 1 2020
AMD Radeon RX 5500 XT
Navi
Navi 14 PCIe 4.0 x8 1607 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 12 tháng 12 2019
AMD Radeon RX 5300 XT
Navi
Navi 14 PCIe 4.0 x8 1670 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 7 tháng 10 2019
AMD Radeon RX 5500 OEM
Navi
Navi 14 PCIe 4.0 x8 1500 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 7 tháng 10 2019
AMD Radeon RX 5700
Navi
Navi 10 PCIe 4.0 x16 1465 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 7 tháng 7 2019
AMD Radeon RX 5700 XT
Navi
Navi 10 PCIe 4.0 x16 1605 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 7 tháng 7 2019
AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary
Navi
Navi 10 PCIe 4.0 x16 1680 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 7 tháng 7 2019

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.