Danh sách các card đồ hoạ AMD London (HD 7700M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 7730M
London (HD 7700M)
Chelsea PCIe 2.0 x16 575 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 24 tháng 4 2012
AMD Radeon HD 7750M
London (HD 7700M)
Chelsea PCIe 2.0 x16 575 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 24 tháng 4 2012
AMD Radeon HD 7770M
London (HD 7700M)
Chelsea PCIe 2.0 x16 675 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 24 tháng 4 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.