Danh sách các card đồ hoạ AMD All-In-One (Rx 200)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R5 A255
All-In-One (Rx 200)
Topaz PCIe 3.0 x8 925 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 30 tháng 8 2020
AMD Radeon R7 A260
All-In-One (Rx 200)
Topaz PCIe 3.0 x8 900 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 30 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 A240
All-In-One (Rx 200)
Jet PCIe 3.0 x8 1030 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 A240
All-In-One (Rx 200)
Oland PCIe 3.0 x8 730 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 A220
All-In-One (Rx 200)
Caicos PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 27 tháng 8 2020
AMD Radeon R7 A265
All-In-One (Rx 200)
Opal PCIe 3.0 x8 725 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 9 tháng 1 2014
AMD Radeon R5 A230
All-In-One (Rx 200)
Jet PCIe 3.0 x8 780 MHz 4 GB, DDR3, 64 bit 7 tháng 1 2014

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.