Danh sách các card đồ hoạ AMD Northern Islands

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 6770 Green Edition
Northern Islands
Juniper PCIe 2.0 x16 700 MHz 2 GB, GDDR3, 128 bit 19 tháng 4 2013
AMD Radeon HD 6610
Northern Islands
Redwood PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 20 tháng 3 2013
AMD Radeon HD 6870 1600SP Edition
Northern Islands
Cypress PCIe 2.0 x16 850 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 14 tháng 1 2013
AMD Radeon HD 6850 1440SP Edition
Northern Islands
Cypress PCIe 2.0 x16 725 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 21 tháng 8 2012
AMD Radeon HD 6290
Northern Islands
Cedar PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 64 bit 4 tháng 12 2011
AMD Radeon HD 6930
Northern Islands
Cayman PCIe 2.0 x16 750 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 12 2011
AMD Radeon HD 6850 X2
Northern Islands
Barts PCIe 2.0 x16 800 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 19 tháng 9 2011
AMD Radeon HD 6870 X2
Northern Islands
Barts PCIe 2.0 x16 900 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 8 tháng 7 2011
AMD Radeon HD 6490
Northern Islands
Redwood PCIe 2.0 x16 550 MHz 1024 MB, DDR2, 128 bit 4 tháng 7 2011
AMD Radeon HD 6390
Northern Islands
Redwood PCIe 2.0 x16 550 MHz 1024 MB, DDR2, 128 bit 4 tháng 7 2011
AMD Radeon HD 6230
Northern Islands
Park PCIe 2.0 x16 650 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 2 tháng 7 2011
AMD Radeon HD 6510
Northern Islands
Turks PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 14 tháng 5 2011
AMD Radeon HD 6530
Northern Islands
Redwood PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 14 tháng 5 2011
AMD Radeon HD 6510
Northern Islands
Redwood PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 14 tháng 5 2011
AMD Radeon HD 6670
Northern Islands
Turks PCIe 2.0 x16 800 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 19 tháng 4 2011
AMD Radeon HD 6570
Northern Islands
Turks PCIe 2.0 x16 650 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 19 tháng 4 2011
AMD Radeon HD 6450
Northern Islands
Caicos PCIe 2.0 x16 625 MHz 512 MB, GDDR5, 64 bit 7 tháng 4 2011
AMD Radeon HD 6790
Northern Islands
Barts PCIe 2.0 x16 840 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 4 tháng 4 2011
AMD Radeon HD 6990
Northern Islands
Antilles PCIe 2.0 x16 830 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 8 tháng 3 2011
AMD Radeon HD 6350
Northern Islands
Cedar PCIe 2.0 x16 650 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 7 tháng 2 2011
AMD Radeon HD 6450 OEM
Northern Islands
Caicos PCIe 2.0 x16 625 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 7 tháng 2 2011
AMD Radeon HD 6570
Northern Islands
Thames PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 7 tháng 2 2011
AMD Radeon HD 6570 OEM
Northern Islands
Turks PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 7 tháng 2 2011
AMD Radeon HD 6250
Northern Islands
Cedar PCIe 2.0 x16 650 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 31 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6750
Northern Islands
Juniper PCIe 2.0 x16 700 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 21 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6770
Northern Islands
Juniper PCIe 2.0 x16 850 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 21 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6970
Northern Islands
Cayman PCIe 2.0 x16 880 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 14 tháng 12 2010
AMD Radeon HD 6950
Northern Islands
Cayman PCIe 2.0 x16 800 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 14 tháng 12 2010
AMD Radeon HD 6870
Northern Islands
Barts PCIe 2.0 x16 900 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 21 tháng 10 2010
AMD Radeon HD 6850
Northern Islands
Barts PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 21 tháng 10 2010
AMD Radeon HD 6970 X2
Northern Islands
Antilles PCIe 2.0 x16 880 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 13 tháng 4 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.