Danh sách các card đồ hoạ AMD Embedded (6000)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon E6465
Embedded (6000)
Caicos PCIe 2.0 x16 600 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 29 tháng 9 2015
AMD Radeon E6760 MXM
Embedded (6000)
Turks MXM-A (3.0) 600 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 2 tháng 5 2011
AMD Radeon E6760 PCIe
Embedded (6000)
Turks PCIe 2.0 x16 600 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 2 tháng 5 2011
AMD Radeon E6460
Embedded (6000)
Caicos PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, GDDR5, 64 bit 7 tháng 4 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.