Danh sách các card đồ hoạ AMD Mobility Radeon (M600)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon 610 Mobile
Mobility Radeon (M600)
Banks PCIe 3.0 x8 1030 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 23 tháng 5 2019
AMD Radeon 630 Mobile
Mobility Radeon (M600)
Polaris 23 PCIe 3.0 x8 1082 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 5 2019
AMD Radeon RX 640 Mobile
Mobility Radeon (M600)
Polaris 23 PCIe 3.0 x8 1082 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 13 tháng 5 2019
AMD Radeon 620 Mobile
Mobility Radeon (M600)
Polaris 24 PCIe 3.0 x8 730 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 13 tháng 5 2019
AMD Radeon 625 Mobile
Mobility Radeon (M600)
Polaris 24 PCIe 3.0 x8 730 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 13 tháng 5 2019

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.