Danh sách các card đồ hoạ AMD Radeon Pro (WX x100 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Pro WX 4130 Mobile
Radeon Pro Mobile (WX x100)
Baffin PCIe 3.0 x8 1002 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 3 2017
AMD Radeon Pro WX 4150 Mobile
Radeon Pro Mobile (WX x100)
Baffin PCIe 3.0 x8 1002 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 3 2017
AMD Radeon Pro WX 4170 Mobile
Radeon Pro Mobile (WX x100)
Baffin PCIe 3.0 x8 1002 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 3 2017
AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile
Radeon Pro Mobile (WX x100)
Ellesmere PCIe 3.0 x16 1188 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 3 2017
AMD Radeon Pro WX 7130 Mobile
Radeon Pro Mobile (WX x100)
Ellesmere PCIe 3.0 x16 1188 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 3 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.