Danh sách các card đồ hoạ AMD Raven Ridge (Vega)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Vega 3 Embedded
Raven Ridge (Vega)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 9 2018
AMD Radeon Vega 3 Embedded
Raven Ridge (Vega)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 16 tháng 7 2018
AMD Radeon Vega 6 Embedded
Raven Ridge (Vega)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 10 tháng 5 2018
AMD Radeon RX Vega 11 Embedded
Raven Ridge (Vega)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 19 tháng 4 2018
AMD Radeon Vega 8 Embedded
Raven Ridge (Vega)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 19 tháng 4 2018
AMD Radeon RX Vega 11
Raven Ridge (Vega)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 2 2018
AMD Radeon Vega 8
Raven Ridge (Vega)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 2 2018

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.