Danh sách các card đồ hoạ AMD London (HD 7500M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 7510M
London (HD 7500M)
Thames PCIe 2.0 x16 450 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7530M
London (HD 7500M)
Thames PCIe 2.0 x16 450 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7550M
London (HD 7500M)
Thames PCIe 2.0 x16 450 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7550M
London (HD 7500M)
Thames PCIe 2.0 x16 500 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7570M
London (HD 7500M)
Thames PCIe 2.0 x16 500 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7590M
London (HD 7500M)
Thames PCIe 2.0 x16 600 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 7 tháng 1 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.