Danh sách các card đồ hoạ AMD Mobility Radeon (M500X)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon 540X Mobile
Mobility Radeon (M500X)
Lexa PCIe 3.0 x8 980 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 11 tháng 2 2019
AMD Radeon 540X Mobile
Mobility Radeon (M500X)
Lexa PCIe 3.0 x8 980 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 5 tháng 9 2018
AMD Radeon 550X Mobile
Mobility Radeon (M500X)
Polaris 23 PCIe 3.0 x8 1100 MHz 4 GB, GDDR5, 64 bit 11 tháng 4 2018
AMD Radeon 530X Mobile
Mobility Radeon (M500X)
Polaris 24 PCIe 3.0 x8 730 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 18 tháng 4 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.