Danh sách các card đồ hoạ AMD Carrizo (Rx 300 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R7 Mobile Graphics
Carrizo (Rx 300 Mobile)
Wani IGP 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 15 tháng 11 2015
AMD Radeon R5 Mobile Graphics
Carrizo (Rx 300 Mobile)
Wani IGP 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 11 2015
AMD Radeon R6 Mobile Graphics
Carrizo (Rx 300 Mobile)
Wani IGP 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 11 2015

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.