Danh sách các card đồ hoạ AMD Richland (HD 8000)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 8650D IGP
Richland (HD 8000)
Scrapper IGP 720 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 12 2013
AMD Radeon HD 8470D IGP
Richland (HD 8000)
Scrapper IGP 800 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 7 2013
AMD Radeon HD 8570D IGP
Richland (HD 8000)
Devastator Lite IGP 800 MHz System Shared, System Shared, System Shared 10 tháng 7 2013
AMD Radeon HD 8370D IGP
Richland (HD 8000)
Scrapper Lite IGP 760 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 7 2013
AMD Radeon HD 8550D IGP
Richland (HD 8000)
Scrapper IGP 720 MHz System Shared, System Shared, System Shared 23 tháng 5 2013
AMD Radeon HD 8670D IGP
Richland (HD 8000)
Devastator IGP 844 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 3 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.