Danh sách các card đồ hoạ AMD Sumo (HD 6000)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 6370D IGP
Sumo (HD 6000)
SuperSumo IGP 444 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 11 2011
AMD Radeon HD 6530D IGP
Sumo (HD 6000)
Sumo IGP 444 MHz System Shared, System Shared, System Shared 20 tháng 6 2011
AMD Radeon HD 6550D IGP
Sumo (HD 6000)
Sumo IGP 600 MHz System Shared, System Shared, System Shared 20 tháng 6 2011
AMD Radeon HD 6410D IGP
Sumo (HD 6000)
SuperSumo IGP 444 MHz System Shared, System Shared, System Shared 20 tháng 6 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.