Danh sách các card đồ hoạ AMD All-In-One (HD 6000)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 6650A
All-In-One (HD 6000)
Onega MXM-A (3.0) 600 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 19 tháng 4 2011
AMD Radeon HD 6670A
All-In-One (HD 6000)
Turks MXM-A (3.0) 600 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 19 tháng 4 2011
AMD Radeon HD 6450A
All-In-One (HD 6000)
Caicos MXM-A (3.0) 625 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 7 tháng 4 2011
AMD Radeon HD 6350A
All-In-One (HD 6000)
Cedar MXM-A (3.0) 650 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 7 tháng 4 2011
AMD Radeon HD 6550A
All-In-One (HD 6000)
Pinewood MXM-A (3.0) 550 MHz 2 GB, GDDR3, 128 bit 7 tháng 2 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.