Danh sách các card đồ hoạ AMD Sea Islands

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 8550 OEM
Sea Islands
Turks PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 25 tháng 10 2013
AMD Radeon HD 8730 OEM
Sea Islands
Cape Verde PCIe 3.0 x16 800 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 5 tháng 9 2013
AMD Radeon HD 8740 OEM
Sea Islands
Cape Verde PCIe 3.0 x16 800 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 5 tháng 9 2013
AMD Radeon HD 8770 OEM
Sea Islands
Bonaire PCIe 3.0 x16 1050 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 2 tháng 9 2013
AMD Radeon HD 8570 OEM Rebrand
Sea Islands
Turks PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 23 tháng 7 2013
AMD Radeon HD 8490 OEM
Sea Islands
Caicos PCIe 2.0 x16 875 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 23 tháng 7 2013
AMD Radeon HD 8510 OEM
Sea Islands
Turks PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 23 tháng 7 2013
AMD Radeon HD 8990 OEM
Sea Islands
Malta PCIe 3.0 x16 950 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 24 tháng 4 2013
AMD Radeon HD 8510 OEM
Sea Islands
Redwood PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 24 tháng 4 2013
AMD Radeon HD 8860 OEM
Sea Islands
Curacao PCIe 3.0 x16 925 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 8 tháng 1 2013
AMD Radeon HD 8570 OEM
Sea Islands
Oland PCIe 3.0 x8 730 MHz 2 GB, GDDR3, 128 bit 8 tháng 1 2013
AMD Radeon HD 8670 OEM
Sea Islands
Oland PCIe 3.0 x8 1000 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 8 tháng 1 2013
AMD Radeon HD 8870 OEM
Sea Islands
Pitcairn PCIe 3.0 x16 1000 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 8 tháng 1 2013
AMD Radeon HD 8350 OEM
Sea Islands
Cedar PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 8 tháng 1 2013
AMD Radeon HD 8950 OEM
Sea Islands
Tahiti PCIe 3.0 x16 850 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 8 tháng 1 2013
AMD Radeon HD 8970 OEM
Sea Islands
Tahiti PCIe 3.0 x16 925 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 8 tháng 1 2013
AMD Radeon HD 8760 OEM
Sea Islands
Cape Verde PCIe 3.0 x16 1000 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 8 tháng 1 2013
AMD Radeon HD 8470 OEM
Sea Islands
Caicos PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 8 tháng 1 2013
AMD Radeon HD 8450 OEM
Sea Islands
Caicos PCIe 2.0 x16 625 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 8 tháng 1 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.