Danh sách các card đồ hoạ AMD Vancouver (HD 6400M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 6490M Mac Edition
Vancouver (HD 6400M)
Seymour PCIe 2.0 x16 750 MHz 256 MB, GDDR5, 64 bit 2 tháng 5 2011
AMD Radeon HD 6430M
Vancouver (HD 6400M)
Seymour PCIe 2.0 x16 480 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 4 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6450M
Vancouver (HD 6400M)
Seymour PCIe 2.0 x16 600 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 4 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6470M
Vancouver (HD 6400M)
Seymour PCIe 2.0 x16 700 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 4 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6490M
Vancouver (HD 6400M)
Seymour PCIe 2.0 x16 800 MHz 512 MB, GDDR5, 64 bit 4 tháng 1 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.