Danh sách các card đồ hoạ AMD Solar System (HD 8600M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 8670M
Solar System (HD 8600M)
Mars PCIe 3.0 x8 775 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 3 2013
AMD Radeon HD 8670M
Solar System (HD 8600M)
Sun PCIe 3.0 x8 925 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 3 2013
AMD Radeon HD 8690M
Solar System (HD 8600M)
Sun PCIe 3.0 x8 775 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 1 tháng 3 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.