Danh sách các card đồ hoạ AMD Crystal System (R7 M200)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R7 M260X
Crystal System (R7 M200)
Opal PCIe 3.0 x8 620 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 6 tháng 12 2015
AMD Radeon R7 M260
Crystal System (R7 M200)
Topaz PCIe 3.0 x8 940 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 11 tháng 6 2014
AMD Radeon R7 M265
Crystal System (R7 M200)
Topaz PCIe 3.0 x8 900 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 20 tháng 5 2014
AMD Radeon R7 M265
Crystal System (R7 M200)
Opal PCIe 3.0 x8 725 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 9 tháng 1 2014
AMD Radeon R7 M270
Crystal System (R7 M200)
Opal PCIe 3.0 x8 725 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 9 tháng 1 2014

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.