Danh sách các card đồ hoạ AMD Great Horned Owl (Vega)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Vega 11 Embedded
Great Horned Owl (Vega)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 13 tháng 2 2018
AMD Radeon Vega 3 Embedded
Great Horned Owl (Vega)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 13 tháng 2 2018
AMD Radeon Vega 8 Embedded
Great Horned Owl (Vega)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 13 tháng 2 2018

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.