Danh sách các card đồ hoạ AMD Southern Islands

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 7730
Southern Islands
Cape Verde PCIe 3.0 x16 800 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 5 2013
AMD Radeon HD 7990
Southern Islands
Malta PCIe 3.0 x16 950 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 24 tháng 4 2013
AMD Radeon HD 7790
Southern Islands
Bonaire PCIe 3.0 x16 1000 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 22 tháng 3 2013
AMD Radeon HD 7570 OEM
Southern Islands
Redwood PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 20 tháng 3 2013
AMD Radeon HD 7720 OEM
Southern Islands
Barts PCIe 2.0 x16 840 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 15 tháng 3 2013
AMD Radeon HD 7950 Mac Edition
Southern Islands
Tahiti PCIe 3.0 x16 800 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 7 tháng 3 2013
AMD Radeon HD 7510 OEM
Southern Islands
Turks PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 1 tháng 2 2013
AMD Radeon HD 7870 XT
Southern Islands
Tahiti PCIe 3.0 x16 925 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 19 tháng 11 2012
AMD Radeon HD 7970 X2
Southern Islands
New Zealand PCIe 3.0 x16 925 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 31 tháng 8 2012
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition
Southern Islands
Tahiti PCIe 3.0 x16 1000 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 22 tháng 6 2012
AMD Radeon HD 7950 Boost
Southern Islands
Tahiti PCIe 3.0 x16 850 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 22 tháng 6 2012
AMD Radeon HD 7870 GHz Edition
Southern Islands
Pitcairn PCIe 3.0 x16 1000 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 5 tháng 3 2012
AMD Radeon HD 7850
Southern Islands
Pitcairn PCIe 3.0 x16 860 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 5 tháng 3 2012
AMD Radeon HD 7770 GHz Edition
Southern Islands
Cape Verde PCIe 3.0 x16 1000 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 15 tháng 2 2012
AMD Radeon HD 7750
Southern Islands
Cape Verde PCIe 3.0 x16 800 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 15 tháng 2 2012
AMD Radeon HD 7950
Southern Islands
Tahiti PCIe 3.0 x16 800 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 31 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7950 Monica BIOS 1
Southern Islands
Tahiti PCIe 3.0 x16 925 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 31 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7950 Monica BIOS 2
Southern Islands
Tahiti PCIe 3.0 x16 800 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 31 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7350 OEM PCI
Southern Islands
Cedar PCI 650 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 5 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7350 OEM
Southern Islands
Cedar PCIe 2.0 x16 650 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 5 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7470 OEM
Southern Islands
Caicos PCIe 2.0 x16 750 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 5 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7450 OEM
Southern Islands
Caicos PCIe 2.0 x16 625 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 5 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7570
Southern Islands
Turks PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 5 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7670 OEM
Southern Islands
Turks PCIe 2.0 x16 800 MHz 512 MB, GDDR5, 128 bit 5 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7970
Southern Islands
Tahiti PCIe 3.0 x16 925 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 22 tháng 12 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.