Danh sách các card đồ hoạ AMD Kabini (HD 8000 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 8400 Mobile IGP
Kabini (HD 8000 Mobile)
Kalindi IGP 600 MHz System Shared, System Shared, System Shared 23 tháng 11 2013
AMD Radeon HD 8240 Mobile IGP
Kabini (HD 8000 Mobile)
Kalindi IGP 400 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 11 2013
AMD Radeon HD 8280 Mobile IGP
Kabini (HD 8000 Mobile)
Kalindi IGP 450 MHz System Shared, System Shared, System Shared 18 tháng 9 2013
AMD Radeon HD 8330 Mobile IGP
Kabini (HD 8000 Mobile)
Kalindi IGP 497 MHz System Shared, System Shared, System Shared 13 tháng 8 2013
AMD Radeon HD 8210E
Kabini (HD 8000 Mobile)
Kalindi IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 23 tháng 4 2013
AMD Radeon HD 8280E
Kabini (HD 8000 Mobile)
Kalindi IGP 450 MHz System Shared, System Shared, System Shared 23 tháng 4 2013
AMD Radeon HD 8330E
Kabini (HD 8000 Mobile)
Kalindi IGP 497 MHz System Shared, System Shared, System Shared 23 tháng 4 2013
AMD Radeon HD 8400E
Kabini (HD 8000 Mobile)
Kalindi IGP 600 MHz System Shared, System Shared, System Shared 23 tháng 4 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.