Danh sách các card đồ hoạ AMD Crystal System (R5 M200)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R5 M255
Crystal System (R5 M200)
Topaz PCIe 3.0 x8 925 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 12 tháng 10 2014
AMD Radeon R5 M240
Crystal System (R5 M200)
Jet PCIe 3.0 x8 1000 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 18 tháng 9 2014
AMD Radeon R5 M230 Rebrand
Crystal System (R5 M200)
Sun PCIe 3.0 x8 780 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 31 tháng 5 2014
AMD Radeon R5 M240 Rebrand
Crystal System (R5 M200)
Mars PCIe 3.0 x8 650 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 10 tháng 1 2014
AMD Radeon R5 M230
Crystal System (R5 M200)
Jet PCIe 3.0 x8 780 MHz 4 GB, DDR3, 64 bit 7 tháng 1 2014
AMD Radeon R5 M230
Crystal System (R5 M200)
Jet PCIe 3.0 x8 825 MHz 4 GB, DDR3, 64 bit 7 tháng 1 2014
AMD Radeon R5 M230 Rebrand
Crystal System (R5 M200)
Sun PCIe 3.0 x8 750 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 1 tháng 3 2013
AMD Radeon R5 M250
Crystal System (R5 M200)
Jet PCIe 3.0 x8 650 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 24 tháng 7 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.