Danh sách các card đồ hoạ AMD Desna [Palm] (HD 6000 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 6250 IGP
Desna [Palm] (HD 6000 Mobile)
Loveland IGP 276 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 6 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.